Podgotovlenniye Sredy 2016

Hysteresis project. The Eighth International Festival of Experimental Sound "Podgotovlenniye Sredy 2016". MARS centre, Moscow.

Photo by: Polina Shershenkova